Luottamusmiestoimisto tiedottaa kevään neuvottelutilanteesta.

4.3.2021

 

Järjestelyvaraeräneuvottelut ovat käynnistyneet. Ammattiosaston hallituksen  linjauksen mukaisesti jatkamme siitä, mihin edellisessä järjestelyvaraneuvottelussa jäimme. Tuolloin saimme asiantuntijarakenteen käyttöön sairaanhoitajien osalta. Nyt asiantuntijarakennetta viedään eteenpäin muissakin hoitotyön ammattinimikkeissä.

Neuvottelupyyntö Korona-ajan korvauksista ja koronalisästä. Joudumme edelleen toimimaan haasteellisessa toimintaympäristössä sekä jatkuvan paineen alla johtuen koronapandemiasta. Tämän lisäksi sairaanhoitopiirimme henkilöstöä kuormittaa sairaala Novan muuton jälkeinen työkuorma. Tilanne on poikkeava jo muutoinkin kuormittuneen henkilöstön näkökulmasta. Työntekijöiltä vaaditaan toiminnan turvaamiseksi jatkuvaa hetkessä elämistä sekä joustamista potilaiden parhaaksi.

Tästä syystä Tehyn ammattiosasto päätti käynnistää neuvottelut yhdessä SuPer:in , JHL:n ja Jytyn:n kanssa.

Neuvoteltavaksi ehdotettuja asioita:

· Yleiskirjeen 11/2020 lomia koskevien päätösten jatkaminen kevät ja kesälomien ajaksi

· Hälytysrahasopimuksen korotettujen korvausten maksaminen kevään ja kesän ajan

· Varallaolo korvauksen korottaminen

· Osastonhoitajien ruokailun muutos tapahtuvaksi joutuisasti työajalla

· Mahdolliset jonojen purku sopimukset

· Korona-ajan rokottamisesta korvaus

· Koronalisä 1000 €/ työntekijä

 

Keväisin terveisin Anne, Kati ja Jussi ja Jari