Vuoronvaihtokorvaukset 10.11.2021 -31.12.2022

18.11.2021

Vuoronvaihtokorvaus voimaan 10.11.2021-31.12.2022

Työvuoroluetteloon merkityissä työvuoroissa ovat ne sovitut työajat, jotka työntekijä sitoutuu tekemään työsopimuksensa mukaisesti. Vahvistettuun työvuoroluetteloon ei saa tehdä muutoksia ilman työntekijän suostumusta. Poikkeuksena tästä ovat hyvin perustellut toiminnalliset tilanteet. Pääasiallisesti työntekijän suostumus tarvitaan lähes aina. 

Tiedossamme on ollut jo useita vuosia, että vuoronvaihdosta on tullut yhä enenevässä määrin enemmänkin sääntö, kuin poikkeus. Työntekijää pyydetään yhä useammin vaihtamaan työvuoroa, jotta toiminta saadaan pyörimään. Olemme yrittäneet vuosia neuvotella jäsenillemme korvausta vuoronvaihdosta. Nyt olemme vihdoin saavuttaneet historiallisen paikallisneuvottelutuloksen jäsenillemme. 

Korvaus:

• Joissa työnantajan vahvistamaan ja julkaisemaan työvuoroluetteloon tehdään muutos työnantajan aloitteesta

• Koskee työnantajan pyynnöstä tapahtuvaa vuoronvaihdosta saatavaa korvausta 16 hhälytysaikarajan jälkeen

• 35 €/ vuoronvaihto/ yksi toiminnallinen syy vuoronvaihdolle

 

Sopimuksen kätilöinä ovat toimineet

Anne Puronaho, Kati Jetsu, Jussi Virta, Jari Kauppinen & ao 508 hallitus