NEUVOTTELUKIERROS 2022

2.5.2022

Ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon liittyen ohje K-S Shp:n lomakkeista.

Nykyisen 20.4.2022 klo 6.00 alkaneen kiellon alettua työnantaja on ottanut yksipuolisesti käyttöön 3 lomaketta.

Ohjeet jäsenille:

 • Mikäli joudut tilanteeseen missä työnantaja määrää sinut työhön lomaketta käyttäen

  • Lomakkeita ei allekirjoiteta (allekirjoitus = suostumus)

  • Katso, että tapahtumakuvaus, aika ja määrääjä kohdat ovat täytetty

  • Vuoronvaihtoon määrättäessä listan tunnit tulee tasata samalla kertaa

  • Työvuoron jo alettua määräystä ei voi tehdä  

  • Toimita kopio omasta lomakkeesta luottamusmiehelle (Anne, Kati ja Jussi)

  • HUOM! Vain esimies voi määrätä sinut työhön (ei esim. vuorovastaava)

 

Painostustilanteessa ota yhteyttä luottamusmiehiin. anne.puronaho@ksshp.fikati.jetsu@ksshp.fijussi.virta@ksshp.fi

 

31.3. TÄRKEÄ TIEDOTE

31.3.2022

Hyvä Tehyläinen

Lakko alkaa muutama asia, joista paljon on kysytty. Lakko alkaa 1.4 klo 6:00. Silloin yököt lopettavat työt ja on sovittu työantajan kanssa neuvotteluissa, että aamuun tulijat aloittavat työt aikaisemmin. Yököt lähtevät kotiin klo 6.

Suojelutyöstä on sovittu ammattiosaton sivuilla olevan Exel -taulukon mukaisesti yksiköt ja vuorovahvuudet. Mikäli yksikkösi EI OLE taulukossa olet lakossa. Exel -taulukko päivittyy useasti, joten seuraa sivujamme.

Työnantaja saattaa kutsua sinua suojelutyöhön näihin Exelissä oleviin yksikköihin, mikäli työskentelet jossain näistä. Olemme sopineet työnantajan kanssa, että työnantajan yhteydenottoon vastataan, mikäli sinulla on listassa muutaman päivän sisällä työvuoroja. On myös sovittu, että suojelutyötä annetaan vahvistetun työvuorolistan mukaisissa vuoroissa. Eli jos sinulla on aamuvuoro, menet pyydettäessä vain aamuvuoroon. Vuoronvaihdoista ei ole sovittu, joten niitä ei tehdä (poikkeukset tehdään neuvottelun kautta).

 • muutamia poikkeuksia sovittu päiv-pkl:lle, jossa paljon erilasia vuoroja esim 10-18 on aamuvuoro

Mikäli työnantaja pyytää mitään allekirjoitettavaa paperia lakkoon liittyen, ota paperi ja toimita se luottamusmiehille, ÄLÄ ALLEKIRJOITA.

Mikäli yksiköissä on valtavasti työntekijöitä, niin ilmoittakaa siitä pikaisesti ammattiosaston luottamusmiehille.

Seuraa Tehyn lakko-oppaasta tietoja, jossa hyvin tarkasti kuvattu ongelmia ja niihin vastauksia.

https://www.tehy.fi/fi/neuvottelukierros/kuntasektori#lakko-opas

30.3.2022

Nyt rivit suorana tehyläiset!

Kenenkään ei tarvitse kertoa työnantajalle lakkoon osallistumisesta. Teidän ei tarvitse allekirjoittaa tai hyväksyä mitään työnantajan esittämää asiakirjaa, joka liittyy lakkoon tai suojelutyöhön.

Työnantajan edustajat eivät saa painostaa tehyläisiä millään tavalla. Jos tällaista esiintyy, ottakaa välittömästi yhteys luottamusmieheen.

Muistakaa lukea Tehyn ohjeita: https://tehy.cc/lakko

#MeidänKaikkienAsia #lakko #tehy

 

KSML verkkolehti 3.3.2022 klo 16.10 

Tehy ja SuPer jättivät 25 000:ta hoitajaa koskevan lakkovaroituksen – KSSHP:n pääluottamusmies: "Palkkaus ja työolot on saatava kuntoon"                                                       

Hoitajajärjestöt Tehy ja SuPer jättivät torstaina lakkovaroituksen kuuteen sairaanhoitopiiriin. Kahden viikon mittainen lakko alkaisi perjantaina 18. maaliskuuta kello 6 ja päättyisi perjantaina 1. huhtikuuta kello 6.

Lakon piirissä olisi noin 25 000 Tehyn ja SuPerin jäsentä. Se koskisi myös Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymää, mutta ei Keski-Suomen seututerveyskeskusta.

Kuntasektorin sopimusneuvottelut keskeytyivät tämän viikon maanantaina Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n ilmoitukseen, ettei sovulle ole edellytyksiä. Hoitajajärjestöt julistivat tiistaina koko kuntasektorille ylityö- ja vuoronvaihtokiellon. 
Kuntasektorin sopimuskausi päättyi maanantaina.

TEHYN Keski-Suomen sairaanhoitopiirin pääluottamusmies Anne Puronaho korostaa, että pyrkimyksenä on edelleen hakea ratkaisu neuvotellen.

– Neuvotteluteitse tässä ratkaisua haetaan, se on selvä lähtökohta.

KSSHP:ssä on Puronahon mukaan kokonaisuudessaan noin 2 200 hoitajaa, joista tehyläisiä noin 1 700–1 750.

Puronahon mielestä jo voimassaoleva ylityö- ja vuoronvaihtokielto voi olla vaikuttava työtaistelukeino. 
– Kun Sairaala Novaa katsotaan, niin huomattavassa määrin meillä tehdään hälytysylitöitä ja lisätöitä. Ja ne ovat lisääntyneet. Jo sillä, että nyt työt tehdään työvuorolistan puitteissa, voi olla vaikutusta.

Tehyn ja SuPerin yhteisessä tiedotteessa todetaan, että lakkokohteissa annettaisiin suojelutyötä välittömään hoitoon potilaiden hengen turvaamiseksi tai pysyvän vakavan vammautumisen estämiseksi.

– Suojelutyötä voisivat olla esimerkiksi tehohoito, synnytykset ja lapset, Puronaho kertoo.

LAKKOVAROITUKSEEN johti järjestöjen mukaan "työantajan täysi haluttomuus ottaa sote-kriisiä ja hoitajapulaa neuvottelupöydässä vakavasti, jolloin mahdollisista ratkaisuista ei ole päästy edes keskustelemaan".

Puronahon mukaan neuvottelujen tavoitteena on saada palkkaus ja työolot kuntoon. Työolot käsittävät myös sen, että resurssit ovat kunnossa. Se tarkoittaa, että työt pystyy tekemään normaalilla työajalla.

HOITAJAJÄRJESTÖJEN mielestä sote-kriisiin on välttämätöntä löytää tällä neuvottelukierroksella uskottava, pidempiaikainen ratkaisu. Hoitajajärjestöt ovat esittäneet sote-alalle palkkaohjelmaa, jolla nostettaisiin sote-henkilöstön palkkoja 3,6 prosenttia vuosittain viiden vuoden ajan tavanomaisten sopimuskorotusten lisäksi.

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajien mielestä hoitajajärjestöjen vaatimukseen ei ole varaa.

Järjestöt odottavat tahtoa ja konkreettisia esityksiä tilanteen ratkaisemiseksi ensisijaisesti työnantajilta, mutta myös maan hallitukselta.

LAKKO KATTAISI sairaanhoitopiirien lisäksi niiden omistuksessa tai läheisessä yhteistyössä olevat yhtiöt tai osuuskunnat.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän lisäksi lakkovaroituksen piirissä ovat Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (lukuun ottamatta Kysteri-liikelaitosta), Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Järvi-Suomen Terveys Oy, Docta Oy, Tervia Osaajat Oy sekä Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon osuuskunta.

Lakon piirissä olisivat myös Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n sekä Sarastia Rekry Oy:n terveydenhuoltoalan työtehtävät, joita suoritetaan edellä mainituissa lakon kohdeorganisaatioissa.