Tiedote käynnissä olevista paikallisneuvotteluista 1.9.2020

1.9.2020

Paikalliset neuvottelut käynnissä. Päätavoite saada uusi sopimus:

Työnantajan aloitteesta tehdystä työvuoron vaihtamisesta aiheutuvasta häiriöstä maksettava hälytysraha

Jäsenistöltä on jo vuosien ajan tullut ammattiosastolle vaatimuksia vuorojen vaihtoihin liittyvän korvauksen saamiseksi.  Useita neuvotteluita on työnantajan kanssa tästä käyty. Työnantaja ei ole katsonut tarpeelliseksi tehdä sopimusta vuoronvaihtokorvauksesta.

Olemme kuitenkin tilanteessa, missä vuoronvaihdosta johtuvasta häiriöstä on tullut arkipäivää. Normaalin työvuorolistan tekeminen ei riitä. Tästä häiriöstä on aika saada jäsenistöllemme korvaus. Tämän saavuttamiseksi olemme asettaneet paikallisten neuvotteluiden tavoitteeksi paikallisen sopimuksen; Työnantajan aloitteesta tehdystä työvuoron vaihtamisesta aiheutuvasta häiriöstä maksettavasta hälytysrahasta. Uuden sopimuksen saaminen edellyttää vanhojen irtisanomista.

Irtisanottu paikallisia sopimuksia

Tehyn Keski-Suomen ammattiosasto 508 ja SuPerin Keski-Suomen ammattiosasto 414 irtisanoivat 31.8.2020 paikalliset sopimukset, jotka koskevat: Hälytysrahaa, Tuplavuorokorvausta ja Pitkien työvuorojen sopimusta

Sopimukset päättyvät 30.11.2020. Paikallisneuvottelut aloitetaan uusista sopimuksista.

Neuvottelussa tavoitellaan uutta ja parempaa sopimusta Työnantajan aloitteesta tehdystä työvuoron vaihtamisesta aiheutuvasta häiriöstä maksettavasta hälytysrahasta.

Tavoiteltu uusi   sopimus:

Akuutti hälytysraha (24h sisällä tapahtuva)

Ei akuutti hälytysraha (yli 24h), joka voidaan sopia viikonlopuksi edeltävänä perjantaina tai edeltävänä arkipäivänä ennen juhlapyhiä.

Vanhojen sopimusten summille tavoitellaan korotuksia. Lisäksi korotetut hinnat kesäajalle ja arkipyhän sisältäville jaksoille.